Solist

Solist innen de fleste kategorier. Eventuell akkopagnement av andre utøvere, for eksempel organist tilkommer til lokale takster. T.S. Jacobsen kan gi nærmere informasjon.

kr 3750