Organist, innleid

Innleid organist, der ikke lokal organist/kantor er tilgjengelig. Taksten inkluderer både «ritualspill» og orgelsolo og/eller orgelakkompagnement. (En lokal organist/kantor tar ofte betalt for spill ut over akkopagnement til salmesang. Fonus kan gi nærmere informasjon.)

kr 3000