Tilbake til Gravmarkør

En ny gravsten vil normalt ikke kunne settes opp før 1/2 år etter gravleggingen slik at jordsmonnet skal få satt seg tilstrekkelig.
En midlertidig gravmarkør med avdødes navn inngravert på en plate, benyttes slik at graven i denne perioden er merket.

Fra gammelt av benyttet mange benevnelsen «Gravlundskors». Fonus kan tilby gravmarkører både formet som kors og livssynsnøytrale markører fomet som hjerte eller vifte.

Gravmarkørene leveres kostnadsfritt i vårt nærområde.
Normalt bistår gravlundsbetjeningen med oppsettingen av gravmarkøren.