Transport av avdøde til seremonisted

I nærområdet, inntil 20 km. Bil og mannskap er inkludert.
(Overskrider total-transport av avdøde 20 km kan NAV’s transportrefusjon gjelde)
Benyttet bil kan avvike fra bildet.

kr 4050