Avdøde hentet på båre, dagtid

Transport i forkant av at kiste kan benyttes.
(Eksempelvis: dødsfall i bolig)
Med «dagtid» forstås en normal virkedag i tidsrommet 08.00 – 16.00

kr 4360