Transportrefusjon, egenandel (setter transportkostnader til kr. 0,-)

Stønad fra NAV der totaldistansen for transport av avdøde overskrider 20 km. Beløp som er angitt er NAV’S egenandel for denne støtten. Stønaden gis etter visse retningslinjer. Nærmere info: se www.nav.no. Fonus kan formidle søknaden, og trekker fra innvilget stønad fra vår faktura. Ved å bestille dette produktet vil berørte transport-produkter inntil videre settes til kr 0,-. Fonus tar forbehold om NAV’s behandling av søknaden.

kr 2399