Seremoniledelse, personlig seremoni

En personlig seremoni-leder, vil bistå i både planlegging og ledelse av en gravferd.
I nær dialog og tett oppfølging vil vi skreddersy gravferden slik at den kan bli som ønsket.

Les mer om dette her.

kr 3114