Dødsannonse

Legg ønsket tekst inn i feltet under og angi hvilke(-n) avis(-er) du ønsker å benytte.
T.S. Jacobsen vil skape en korrektur etter bestilling og angi pris på annonse formidlet i ønsket medie.
En digitalt utformet annonse vil T.S. Jacobsen kunne utforme og formidle via våre minnesider kostnadsfritt.

kr 0