Båredekorasjon modell 36

Båredekorasjon. Angitt pris inkluderer leveranse til kirke/kapell/seremonisted og viser blomsteroppsetting i normalstørrelse, ifølge bildet. Prisen inkluderer også bånd, om dette er ønskelig. Produktene kan også leveres med andre varianter, og pris avtales da i hvert enkelt tilfelle. Visse blomster produseres bare deler av året. I perioder hvor disse blomstene ikke kan skaffes, byttes de ut med tilsvarende blomster.

kr 2800