Seremoni

Dersom du ønsker en seremoni, kan du her føre opp elementer du ønsker å ha med i seremonien.
For eksempel:
– Seremonileder
– Musikk du ønsker at skal spilles eller synges
– Detalj til minnetalen
– Privat(-e) eiendel(-er) som kan benyttes som element i pyntingen
– Farger på blomster
– Ønsket lokale