Livssyn

Her kan du føre opp hvilket livssyn eller trossamfunn du ønsker at gravferden skal knyttes til. Det er fult mulig å gjennomføre gravferden uten tilknytning til noe tro eller livssynsamfunn. Hvis du er usikker, eller vil lese mer om de alternative gravferdsseremoniene kan du lese mer her