Kremasjon/gravlegging

Ønsker du kremasjon eller begravelse?
Har du avtalt å donere organer, eller donere kroppen til medisinsk forskning?
Har du allerede et eksisterende gravsted som skal benyttes, eller ønsker du en ny grav? Ønsker du i så fall en egen grav, eller å legges i minnelund? Hvilken gravlund?