Annonsering

Skal dødsfallet annonseres? I så fall, før eller etter seremonien?
Skal det annonseres digitalt, eller i avisene? I hvilke aviser skal de i så fall settes inn annonse?
Ønsker du at det etableres en minneside hos Fonus?
Ønsker du gave til veldedige formål eller organisasjoner fremfor blomster til seremonien?
Eventuelt til hvilken organisasjon?