Spørsmål om hva den avdøde hadde ønsket kan være en kilde til mye usikkerhet i planleggingen av en gravferd. Ved å fylle ut vår planlegger kan du gi dine etterlatte klarhet i hva du selv ønsker og på denne måten bidra til å redusere denne usikkerheten. En slik planlegger er en veileder som dine etterlatte kan støtte seg til når de skal ta sin siste avskjed.

Det er ingen standard for hva som må, eller skall, fylles inn i en slik planlegger. Du kan derfor legge inn så mye, eller lite som du selv ønsker. Du trenger ikke planlegge hver minste detalj i seremonien, så lenge du får med det som er viktig for deg, eller det du vil at dine etterlatte skal vite. Hvis det viktigste for deg er at de skal bruke riktig seremonisted kan det være nok. Hvis det er spesielle musikkstykker, eller tekster du ønsker at skal leses opp fyller du inn det også. Er du usikker på hvordan en gravferd gjennomføres er det bare å ta kontakt med en av våre gravferdskonsulenter for å få svar på spørsmål. Du kan også avtale en tid for å ta en prat med en av våre konsulenter om gravferd og hva som kan passe for deg.

Det kan være lurt å få med praktisk informasjon som du sitter på og som dine nærmeste ikke vet om. Hvis du har et gravsted du ønsker å bruke, kan det være lurt å ha gravnummeret skrevet ned på et sted det er lett å finne det når du er borte. Slike opplysninger er det derfor lurt å få med i gravferdsplanleggingen. Om du ønsker å bli begravet eller kremer og om du har søkt på forhånd om askespredning er det også lurt å få med. Har du medlemskap eller forsikringer som gir deg støtte til gravferd er dette også lurt å få med.

I denne planleggeren kan du også legge inn produkter fra vårt vare- og tjenesteutvalg. Ønsker du selv å plukke ut kiste, urne, blomster eller musikkinnslag finner du disse under Tjenester og Produkter. Gitt at det kan ta lang tid fra planlegging til gravferden, må vi her ta høyde for endringer i priser og varesortiment, men valgene du gjør i dag kan uansett fungere som en veiledning når de endelige valgene skal fattes.

Det viktigeste du gjør med denne planleggeren er å gjøre dine pårørende klar over at den finnes. Du trenger ikke fortelle dem hva du har planlagt hvis du ikke ønsker det, men det er viktig for de av dine pårørende som skal ta ansvar for gjennomføringen av gravferden å vite at du har skrevet ned dine ønsker og hvor de kan finne dem. Lagrer du planleggeren på vår side kan de pårørende ta dirkete kontakt med oss for å få tilgang til innholdet i planleggeren.

Dersom du ønsker å planlegger på papir kan du få tilsendt vår planleggingsbrosjyre «Hvite Arkivet», eller laste ned brosjyren her.

Trygg gjennomføring av begravelsen Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av Corona-pandemien, men i praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer. Er du pårørende, etterlatt eller øvrig publikum, som har spørsmål om deltakelse ved gravferdsarrangement, får du mer informasjon ved å klikke her.Les mer
+