Kunde: Logg inn / Registrer

Pris- og betalingsinformasjon

Priser

Prisopplysning

Prisopplysningene gjelder innenfor T.S.Jacobsen begravelsesbyrås primære, geografiske dekningsområder i Oslo og omegn.

T.S.Jacobsen begravelsesbyrå innkrever ikke kommunale avgifter. Gravplassforvaltningen vil kunne bistå med ajourført oversikt over gjeldende offentlige gravferdskostnader.

Alle våre priser er oppgitt inklusive mva.
[1]) Prisopplysningene som gjengis her er gitt, i henhold til FOR 2012-11-14 nr 1066: Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. november 2012 med hjemmel i lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven § 10 annet og tredje ledd).

Priseksempel etter prisopplysningsforskriften

Prislister:

Ny gravstein og reprasjonsarbeid på eksisterende stein

Spesialprodukter; Transport-materiell, kister for barn mv.

 

Kjøps-,leverings- og betalingsbetingelser 

også gjengitt her:

Kjøp/betaling

Alle produkter som fremkommer i vår nettløsning kan brukes i Norge.
Våre priser er angitt med brutto pris, det vil si at evt. mva er inkludert. Vi selger ikke til personer under 18 år.
Våre betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager. Fakturering skjer ved hovedleveranse. Oppdragsgivere med annet enn norsk personnummer må stille garanti før oppdraget påbegynnes.

Ved kjøp av gravferd

Kommunale avgifter

Vi gjør vi oppmerksom at det kan påkomme  kommunale avgifter knyttet til gravferden. Disse vil normalt faktureres direkte fra den enkelte kommune.

Bestilling:

Ved bestilling vil du motta en ordrebekreftelse.

Bestilling på internett:

Vi vil ta kontakt med deg for å bistå med videre fremdrift og sikre at vår leveranse blir i tråd med dine forventninger. Vi kontakter deg snarest mulig, og senest innen 2 timer. Mottar vi bestilling mellom kl.23.00 og 07.00 vil vi kontakte deg senest kl. 09.00. Ønsker du kontakt før, må du gjerne ringe oss på 22 50 00 30.

Bestilling pr. epost:

Vi svarer deg normalt svært raskt, men er pålagt å meddele at foretakets responstid via nettet er maksimum 48 timer. Vi tør minne om at vi har døgnvakt, og kan nås via telefon 22 50 00 30

Leveranse:

Kister og urner med tilbehør, som fremkommer i vår nettbutikk, er lagervare og vil kunne leveres i løpet av senest 4 dager. Dersom det skulle oppstå en uforutsett leveringsutfordring knyttet til lagerstatus, vil T.S. Jacobsen ta kontakt med kunden. Kunden vil kunne velge en annen vare i tilsvarende prisgruppe eller heve kjøpet. Alle andre varer er å anse som spesialbestillinger/«tilvirkningskjøp» (blomster, gravstener, tjenester m.m.).

Leveringstid:

Ved bestilling av begravelse, vil mange forhold avgjøre tidspunkt for gjennomføring. Gravferdsloven angir at avdøde skal være jordfestet/på krematorium 10 virkedager etter dødsfallet. Det kan dog søkes om avvik fra dette når særlige forhold tilsier det. For bestilling av enkeltprodukter angis leveringstiden ved ordrebekreftelse.

Ved kjøp av gravsten eller stenarbeid

Vi forutsetter at samtykke fra fester av graven foreligger eller innhentes av bestiller.

Bestilling og ordrebekreftelse:

Ordrebekreftelsen er bindende og utgjør grunnlaget for produksjonen. Produksjonen iverksettes når ordrebekreftelsen er utstedt, og det kan normalt ikke gjøres ytterligere endringer i tekst mv. som skal påføres stenen.
Vi understreker at vi ved bestilling utenfor våre faste utsalgssteder uansett vil ta kontakt for å sikre at bestillingen din er i tråd med dine forventinger. Dersom det i denne prosessen blir behov for justeringer, vil vi utstede en ny, oppdatert ordrebekreftelse.
Kjøp av gravsten eller arbeid på eksisterende sten er å anse som spesialbestillinger/ «tilvirkningskjøp», og er derfor ikke berørt av angrerettloven.

Leveranse

Veiledende leveringstid for lagermodeller er 4-10 uker fra bestilling. Klimatiske forhold, lokale bestemmelser for gravstedet (”setningstid”) mv. kan medføre lenger leveringstid. Lagersituasjonen for ny sten (restordre) kan innvirke på leveringstiden.
Spesialbestilte, nye gravstener: Det må påregnes min. 10 uker i tillegg til veiledende leveringstid. Montering utføres fortløpende når de klimatiske forholdene og evt. lokale bestemmelser for gravstedet (”setningstid”) tillater det.
Der en ny gravsten skal erstatte en eksisterende gravsten, kan det påløpe kostnader for makulering av den gamle gravstenen, avhengig av gjeldende praksis for det aktuelle gravstedet.
Ubetydelige merker, riper etc. kan oppstå ved montering/demontering, transport og navntilføyelse/ reparasjons-arbeid på av gravsten. Dette er ikke reklamasjonsgrunnlag
Faktura sendes når gravstenen er montert eller ferdigstilt for montering. Forfall pr. 14 dager.

Produktinfo, ny gravsten.

Sten er et naturmateriale og gravstener produseres i stor grad håndtverksmessig. Hver enkelt gravsten er unik. Til dels betydelige, naturlige variasjoner i mønster og farvetegning kan forekomme. Produktbilder og utstilte stener er veiledende og viser modellens form, størrelse og stensort. Mønster/farvetegning eller mindre avvik i håndverksmessig utførelse er ikke grunnlag for reklamasjon.
Bolting utføres i de fleste tilfeller uten lim/fuging, og stenen skal la seg ”rugge” på boltene. Det er liten fare for at gravstenen velter selv om den står skjevt. Utsmykning og påmonterte artikler leveres i tilsvarende design og kvalitet som avbildet. Avvik pga. modell- og sortimentsendringer mv. kan forekomme.
Det enkelte gravsted kan være omfattet av vedtekter/regulering/praksis som begrenser hvilke modeller som tillates montert på gravstedet. I slike tilfeller kan ordren måtte endres pga. avslått søknad om montering av ny gravsten.

Opprettingsgaranti:

Nye gravstener rettes opp kostnadsfritt innen to år etter montering. Oppretting innenfor garantitiden utføres samlet i området, og det vil være en viss leveringstid. Garantiansvaret bortfaller dersom gravstenen og/eller sokkelen har blitt behandlet av andre etter montering, eksempelvis ved gravåpning, navntilføyelse oa.

Produktinfo, Stenarbeid på eksisterende gravsten

Navntilføyelser og reparasjonsarbeider på eksisterende gravsten utføres i de aller fleste tilfeller på verksted. Gravstenen vil i hele eller deler av leveringstiden være fjernet fra gravstedet. Dersom eksisterende gravsten ikke er forskriftsmessig boltet/sikret, utføres dette uoppfordret ved montering og faktureres etter gjeldende prisliste. Veiledende leveringstid gjelder ikke for reparasjonsarbeider på gravsten som av tekniske årsaker ikke kan transporteres til verksted.

Angrerett og retur:

Angre- og returrett gjelder ved kjøp utenfor våre faste utsalgssteder, for de av våre varer som ikke er spesialbestillinger/«tilvirkningskjøp». Dette vil i praksis si kister og urner med tilbehør. Hvis du angrer på et kjøp av disse varene, er det angrerettloven som gjelder. Dog er det slik at dersom varen er tatt i bruk, kan angreretten ikke gjøres gjeldende og varen kan ikke returneres. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser.
Noen viktige punkter fra loven:
-Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur.
-Angreretten betinger at melding er gitt T.S. Jacobsen innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)
– Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
– Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf. Angrerettloven § 1).
– Dersom kunden har betalt for mottatt vare, har kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet. Regelen gjelder fra den dag foretaket mottok henvendelsen. Dersom T.S. Jacobsen foretar omleveranse eller avhjelper ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra T.S.Jacobsen har mottatt den reklamerte varen.

Reklamasjon:

Ønsker du å reklamere på leveranse fra oss, henvend deg gjerne til:
T.S.Jacobsen, Grenseveien 74, 0663 Oslo
post@tsjacobsen.no
Skulle vi mot formodning ikke komme til enighet er den formelle klageinstansen for gravferdstjenester Forbrukerrådet. T.S. Jacobsen følger dettes vedtak.
Kontaktinformasjon og veiledning finnes på www.forbrukerradet.no

(v. 17.10.2017)

Trygg gjennomføring av begravelsen Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av Corona-pandemien, men i praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer. Er du pårørende, etterlatt eller øvrig publikum, som har spørsmål om deltakelse ved gravferdsarrangement, får du mer informasjon ved å klikke her.Les mer
+