Oppussing av vers, minneord, øvrig tekst samtidig med navn, pris pr. linje

Leverandør oppgir ant. linjer

kr 1250