Oppussing av eksisterende navn, følgende navnsett pr. stykk

Benyttes bare samtidig med Nytt navn… eller Kun oppussing…

kr 1750