Nytt navn på eksistrende sten, første navnsett

Inkl. demonteringi nærområde, transport t/r verksted, rens og montering.

kr 6950