Kun oppussing av eksisterende navn, inkl. første navnsett.

Inkl. demontering i nærområde, transport t/r verksted, rens og montering.

kr 3250