Standard transport og stell av avdøde

Omfatter:
Klargjøring
Transport av tom kiste frem til avdøde (*)
Enket stell og nedlegg av avdøde i kisten
Hygienemateriell
Transport til gravlund/krematorium, inntil 20 km (*)

(*) Kan omfattes av Tranportrefusjon (NAV). Krever bl.a. samlet transport av avdøde mer enn 20 km.
(se nærmere informasjon i «Tilbehørs-produkt» «Transportrefusjon» )

Benyttet bil kan avvike fra bildet.

kr 8089