Basistjenester, Direkte gravferd uten seremoni

Basistjenester, direkte gravferd uten seremoni er en samlet pris for vanlige omkostningene for forberedelse og gjennomføring av en gravferd uten seremoni.

Bla. offentlig registrering av dødsfallet og koordinering av gravplass eller krematorium, samt planlegging og koordinering av nødvendig transport.

Vi hjelper deg videre
Vi ringer deg når vi mottar din bestilling. I samtalen går vi gjennom bestillingen, og skisserer videre fremdrift.

Slik er våre priser: Basistjenester direkte gravferd inkluderer blant annet vårt honorar for vår gravferdsplanlegging, fordelt på de tre gjeldende mva-områder: inklusive mva med hhv 0% og 25% mva-sats og det som er frittatt for mva.

 

kr 7407