Krav til urner

Askeurner som skal benyttes i Norge må fylle gitte krav:
«Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten» (Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd).

Dersom en urne kommer utenlands fra, må det dokumenteres at den fyller kriteriene i gjeldende forskrift. I motsatt fall må den byttes til en godkjent modell før gravlegging kan finne sted.

Urnenedsettelse

Urnenedsettelsen er ofte den siste avskjeden.
Den kan gis en personlig og seremoniell ramme, enten som et enkeltstående og avsluttende arrangement eller som en forlengelse en allerede gjennomført bisettelse.
T.S. Jacobsen har både egnet utstyr og bred erfaring i å skape en egnet ramme for en slik handling.

 

Tidspunkt for urnenedsettelsen

Det er opp til den enkelte familie om de ønsker å være til stede ved urnenedsettelsen.
Den må finne sted innen seks måneder etter at dødsfallet har inntruffet.
Gravlundsbetjeningen vil ofte kunne bistå og sørge for at urnen blir satt ned og graven forsvarlig lukket.
Denne samlingen kan også romme personlige innslag som f.eks en sang, dikt eller lystenning. Også å legge ned en blomst, en krans eller plante noe som er egnet er også elementer som er mye benyttet.

Trygg gjennomføring av begravelsen Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av Corona-pandemien, men i praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer. Er du pårørende, etterlatt eller øvrig publikum, som har spørsmål om deltakelse ved gravferdsarrangement, får du mer informasjon ved å klikke her.Les mer
+