Avdøde hentet på båre, kveld/natt/helg

Transport i forkant av at kiste kan benyttes.
(Eksempelvis: dødsfall i bolig)
Med «kveld/natt» forstås en tidsrommet  16.00 – 08.00

kr 7460