Behovsprøvd gravferdsstønad

Stønad fra NAV basert på avdødes økonomi. Beløp som er angitt er maksimalt stønadsbeløp. Nærmere info: se http://WWW.NAV.NO Fonus kan formidle søknaden, og trekker fra innvilget stønad på vår faktura.

kr -23990